Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen die met de school te maken heeft. Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen, wanneer het nodig is, terecht bij de vertrouwenspersoon. Wanneer er een probleem ontstaan is, dan is overleg met de betrokkene de eerste stap die gezet moet worden. Als het niet lukt om het probleem op te lossen, kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van onze school. Deze hebben tot taak:

  •  beschikbaar te zijn bij meldingen, klachten of vragen over de klachtenregeling;
  •  eenvoudige meldingen of klachten af te handelen;
  •  je indien nodig in contact te brengen met degene die de klacht kan wegnemen; 
  •  je indien nodig door te verwijzen, bijvoorbeeld naar de directeur/rector.

De interne vertrouwenspersonen van onze school zijn:

 

Externe vertrouwenspersonen

De externe vertrouwenspersoon is een meer objectieve deskundige van buiten de organisatie. De externe vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het wegnemen van een klacht. Ook kunt u de externe vertrouwenspersoon om advies vragen. 

De externe vertrouwenspersonen zijn: