PCOU

Onze school is onderdeel van de scholengroep PCOU-Willibrord. Bij deze scholengroep horen 31 basisscholen en 13 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht en omstreken. Stichting PCOU en de Willibrord Stichting willen dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien binnen onderwijs vanuit een christelijke inspiratie.

Dit betekent dat de scholen:

  • een praktische vertaling hanteren van christelijk geïnspireerde waarden en normen, zoals respect, zorgzaamheid en tolerantie in een pluriforme samenleving,
  • oog hebben voor de potenties van iedere leerling,
  • deze potenties optimaal benutten voor de ontplooiing van elke leerling als mens, met een goede balans tussen individuele ontplooiing en maatschappelijke verantwoordelijkheid,
  • ernaar streven dat elke leerling een optimale start krijgt in het vervolgonderwijs of in de maatschappij (PCOU), of een diploma of ten minste een startkwalificatie in de maatschappij behaalt (Willibrord).

Visie PCOU Willibrord

Het hart van onze onderwijsvisie is de lerende leerling: het gaat om zijn of haar ontwikkeling. Die ontwikkeling is alleen mogelijk als ook de medewerkers zich blijven ontwikkelen: geen lerende leerling zonder lerende docent. Stichting PCOU Willibrord ziet elke school  als lerende organisatie, gericht op de ontwikkeling van de leerlingen. Zo'n proces vraagt om een uitdagende leeromgeving (mede door ICT), met open vensters naar de maatschappij. Voorwaarde is een duidelijk gestructureerde schoolorganisatie, waarbinnen elke persoon gekend, herkend en erkend wordt en zich veilig voelt.

Binnen onze scholen is het volgende zichtbaar:

  • Binnen de school hebben mensen positieve verwachtingen van elkaar. 
  • De school zorgt voor een duidelijke verantwoording aan en communicatie met de ouders. 
  • Het systeem van kwaliteitszorg is helder en inzichtelijk voor medewerkers, ouders en leerlingen.

Klik hier voor meer informatie over PCOU Willibrord.