Aanmelden nieuwe leerlingen die van school wisselen

 

Als je jouw kind in de loop van een schooljaar wilt aanmelden, omdat je bijvoorbeeld naar De Meern gaat verhuizen of wilt wisselen van school, verzoeken wij je een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Je kunt dit telefonisch doen (030-6662679) of het contactformulier invullen. Tijdens het gesprek krijg je meer te horen over onze (onderwijs)visie en onze manier van werken. Tevens word je geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden betreffende de plaatsing van jouw kind. Er moet plaats zijn binnen het leerlingenaantal van de groep en de zorgbehoefte van de leerling moet passen binnen het zorgprofiel van de school.

Als je na het gesprek besluit jouw kind bij onze school aan te melden, volgen we de hieronder beschreven procedure:

  • Wij nemen contact op met de vorige basisschool om informatie in te winnen over het kind.
  • Er vindt overleg plaats binnen het team. Op grond van de verkregen informatie wordt een definitief besluit genomen.
  • De ouders vullen een aanmeldformulier in als plaatsing mogelijk is. Er wordt een afspraak gemaakt over de eerste schooldag. Het is voor kinderen vaak prettig om vóór de eerste schooldag al eens een keer te komen kijken en meedraaien op school.