Waar staan we voor?

Het motto van onze school is:

·         Talent is wie je bent, waar blink jij in uit op school?

·         Gewoon goed onderwijs, waarbij iedereen uitgedaagd wordt, zich ontwikkelt en leert.

·         Kind, ouder en school bouwen samen aan een sterke toekomst.

Visie

Alle onderwijskundige- en pedagogische taken op de Koningin Beatrixschool hebben we uitgedrukt in zes pijlers. De zes pijlers zijn: Leerlingen, Schoolklimaat, Leren, Ondersteuning, Ouders en Team.

 

In de illustraties hieronder hebben wij voor al deze pijlers onze speerpunten in beeld gebracht.