Kleinschalig en veilig

Wij zijn een kleinschalige school, met ongeveer 220 leerlingen verspreid over 9 groepen. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot sociale mensen. We helpen kinderen om kennis, vaardigheden en houding te ontwikkelen waarmee zij volwaardig mee kunnen doen op onze school en aan onze samenleving. 

In onze visie is het belangrijk dat onze kinderen: 

  • goed voor zichzelf, de ander en de omgeving zorgen;
  • brede kennis verwerven, omdat dit helpt begrip op te brengen voor een ander.
  • een positief / kritische kijk op de samenleving ontwikkelen;
  • weet hebben van de rechten en plichten die ze hebben;
  • normen en waarden meekrijgen die gelden in onze maatschappij.

Kinderen worden serieus genomen en worden medeverantwoordelijk gemaakt voor een plezierige en veilige omgeving. Dit alles resulteert in een gemoedelijke en respectvolle sfeer in de school. Hierdoor voelen kinderen, ouders en team zich veilig.