Aanmelden nieuwe leerlingen, die voor het eerst naar school gaan

 

Oriëntatie

Als je interesse hebt in onze school kun je je aanmelden voor een kennismaking en een rondleiding.  Je kunt dit telefonisch doen (030-6662679) of het contactformulier invullen. Tijdens jouw bezoek vertellen we je meer over onze visie op leren en ontwikkelen en onze manier van werken. Het bezoek kan onder schooltijd. Door de kinderen en het team aan het werk te zien, krijg je een compleet beeld van onze school. Op basis daarvan kun je een weloverwogen keuze maken.

 

Centraal aanmeldsysteem 3 jarigen

Vanaf 1 oktober 2021 is er een centrale manier van aanmelden in de stad Utrecht. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. In deze  folder lees je welke 5 stappen er zijn en wat jij als ouder(s) moet doen.

 

Aanmelden van een kind dat voor het eerst naar school gaat  

Wanneer je voor onze school kiest, moet je jouw kind aanmelden in het kwartaal dat hij/zij drie jaar wordt. Het aanmelden gaat via het formulier op de website 

naardebasisschool.utrecht.nl

. De beschikbare plaatsen worden aan het einde van ieder kwartaal verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit. Na afloop van het proces hoor je van de gemeente of wij plaats hebben voor jouw kind. Het is belangrijk dat je die plaats bevestigt binnen de opgegegeven termijn.

Heeft je kind geen plaats gekregen op onze school, dan plaats het stedelijk aanmeldproces jouw kind automatisch op de tweede, derde of volgende school van jouw voorkeur, die wel plaats heeft.

 

Toelating en inschrijving

Als je de plaats voor jouw kind bevestigt, vragen we je extra informatie over jouw kind.  Het kan zijn dat een persoonlijk gesprek nodig is, we verder onderzoek moeten doen en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. De directeur besluit hierna over de toelating. Je krijgt hierover binnen 6 weken bericht.