Brede ontwikkeling

Naast de basisivaardigheden hebben kinderen natuurlijk nog veel meer te leren op school.

We zijn bezig met een nieuwe ontwikkeling voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). Hiermee besteden we aandacht

  • aan creatief en kritisch denken,
  • stellen van eigen leerdoelen,
  • evaluatie door de leerling zelf,
  • samenwerken,
  • onderzoeken,
  • digitale geletterdheid (mediawijsheid, computational thinking, informatievaardigheden en ICT basisvaardigheden).

Om dit te bereiken ontwikkelen we projectmatig/thematisch onderwijs, waarbij de kinderen de leerstof samenwerkend en op een actieve manier verwerven en verwerken. Het vaststellen of de kinderen de leerdoelen hebben behaald geschiedt niet door schriftelijke toetsen, maar op creatieve wijze (werkstuk, presentatie, rap, gedicht, tekening, bouwwerk etc.). 

Digitale geletterdheid is een geïntegreerd onderdeel van de lessen. Ook (een deel van) de begrijpend en technisch lezen lessen worden aan deze projecten gekoppeld. Dit doen we door gebruik te maken van teksten, die passen bij het thema van de zaakvakken. Op deze wijze willen we de lessen meer integratief aanbieden, interessanter maken voor de kinderen en de betrokkenheid vergroten.