Klachtenregeling

 
PCOU Willibrord heeft een klachtenregeling. Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een school tussen leerlingen, ouders, personeel en alle bij de school betrokken personen in eerste instantie worden opgelost tussen de betrokkenen op schoolniveau (zie vertrouwenspersonen). De meeste klachten worden op die manier naar tevredenheid afgehandeld. Kom je er op school met de leerkracht/docent en de schoolleiding niet uit en is de klacht naar jouw mening niet opgelost, dan kun je deze voorleggen aan het bestuur of de landelijke klachtencommissie. 
Bekijk hier de volledige klachtenregeling