Onze identiteit

Levensbeschouwelijk, christelijk onderwijs vormt de oorsprong van Stichting PCOU (Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht), waar onze school onderdeel van uit maakt. 

Wij werken dan ook vanuit de christelijke traditie. Wij gebruiken hierbij de methode Trefwoord. Hierin staat de leefwereld van kinderen centraal. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en bijbelverhalen na te denken over de vragen hoe zorg je goed voor jezelf, de ander en de omgeving? 

We vieren Kerst en Pasen met elkaar.

We respecteren en staan open voor alle kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Om die reden besteden we ook aandacht aan andere geloven en religieuze stromingen binnen ons onderwijs.