Sterke basis

Om de vaardigheden te ontwikkelen die kinderen nodig hebben in deze complexe wereld, is er kennis nodig. Taal (lezen en schrijven) en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden. We zorgen ervoor dat aan de opbrengsten voor deze vakken hoge doelen worden gesteld, uiteraard in een realistisch perspectief dat past bij het kind. De kerndoelen zijn richtinggevend. 

Wij geven de leerlingen een duidelijke instructie, waarbij de leerkracht modelt en het doel centraal staat (model Expliciete Directe Instructie). De leerkracht heeft zicht op de doelen die in dat schooljaar aangeboden moeten worden, welke kinderen de doelen behaald hebben en welke kinderen meer nodig hebben. Leerlingen die al eerder hebben laten zien dat zij het doel behaald hebben, hoeven niet opnieuw mee te doen met de instructie en houden zo meer tijd over voor verrijking. Leerlingen die hebben laten zien het doel nog niet bereikt te hebben, krijgen extra uitleg.

De leerkracht beschikt over de kennis en vaardigheden om leerlingen optimaal tot leren te laten komen. De methode wordt puur als hulpmiddel of naslagwerk gebruikt. De leerkracht weet wat werkt en wat goed is voor zijn groep.

Wanneer kinderen de stof aan elkaar kunnen uitleggen, beheersen zij het echt. In de instructies zit dit al verweven, maar ook bij de zelfstandige verwerking komt samenwerking regelmatig aan bod.