Oudercommissie

Wij hebben een actieve oudercommissie (OC). De OC werkt nauw samen met het team bij het organiseren van allerlei bijzondere activiteiten.

De taken van de oudercommissie zijn o.a.: het meehelpen, organiseren en begeleiden van activiteiten; zoals sinterklaas, kerst, konings(sport)dag, Pasen, schoolreisje en eindejaarfeest; het verrichten van hand- en spandiensten bij activiteiten, welke gedurende het schooljaar plaatsvinden. Regelmatig benaderen de OC-leden ook andere ouders om deel te nemen in de oudercommissie.

De OC wordt gekozen uit en door de ouders en vergadert ongeveer 3 keer per jaar. Jaarlijks kan iedere ouder/verzorger zich inschrijven tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar om in de oudercommissie te gaan. Dit geldt voor 4 jaar om zo ervaring en verfrissing binnen de oudercommissie te houden. Meer informatie is te vinden in ons afsprakendocument OC.

Dus iedereen die het leuk vindt om samen met de leerkrachten activiteiten te organiseren, laat het weten! 

Ouderbijdrage en andere kosten

Iedere school vraagt aan de ouders in de regel een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken waarvoor de school geen subsidie ontvangt. Wij hebben de vrijwillige ouderbijdrage voor 2024-2025 vastgesteld op €60,00 per kind. De Medezeggenschapsraad van de school heeft instemmingsrecht op de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Voor ouders, die hun kind in de loop van het schooljaar inschrijven, geldt een aangepast bedrag. 

Het geld van de ouderbijdrage wordt besteed aan:

  • de aanschaf van cadeautjes voor Sinterklaas; 
  • de bekostiging van de schoolreis en een deel van het groep 8 kamp;
  • de bekostiging van het eindejaarsfeest;
  • overige extraatjes voor de kinderen, zoals kosten tijdens bijzondere dagen en feesten (bijv. koningssportdag)

De bijdrage is vrijwillig, maar zonder uw bijdrage is het niet mogelijk om deze extra activiteiten te organiseren.  Indien nodig is het mogelijk een regeling te treffen voor de betaling. Voor kinderen met een U-pas volstaat het inleveren van een kopie van deze pas. Niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van de leerling(en) van deelname aan activiteiten.

De OC is te bereiken op oc@beatrixdemeern.nl