Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Beatrix De Meern

Aanmelden nieuwe leerlingen

Een belangstellingsregistratie- en aanmeldformulier vindt u op onze website onder de kop 'Formulieren'

 

Plaatsing op onze school
Ouders die belangstelling voor onze school hebben, verzoeken wij om deze via de mail kenbaar te maken op ons e-mailadres directie@beatrixdemeern.nl. Wilt u in de mail ook uw telefoonnummer vermelden als u een afspraak wilt maken voor een kennismaking? De directeur zal dan contact met u opnemen.

Bij deze kennismaking vertellen wij u over de uitgangspunten en de organisatie van het onderwijs op onze school. Uiteraard wordt ook een ronde gemaakt door de gehele school in vol bedrijf. 

Ouders hebben de mogelijkheid hun belangstelling voor de school kenbaar te maken, terwijl hun kind nog geen drie jaar is. Deze registratie van hun belangstelling wordt niet automatisch omgezet in een aanmelding. Ouders van wie de belangstelling is geregistreerd ontvangen een mail, waarin ze gevraagd worden hun kind aan te melden.

 

Als u kiest voor onze school kunt u een aanmeldformulier (kind ouder dan 3 jaar) invullen en aan ons terugsturen, graag naar info@beatrixdemeern.nl.

Uw kind wordt pas daadwerkelijk ingeschreven, nadat uit het intakegesprek is gebleken dat wij aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen. 
Voor kleuters is er in principe gelegenheid om een aantal ochtenden te wennen. Beperkingen gelden voor de decembermaand, de laatste weken voor een zomervakantie of als de kleutergroepen helemaal vol zijn. Het kind wordt verwacht op de eerste dag na zijn/haar vierde verjaardag.

Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen proberen wij voorrang aan broertjes en zusjes van kinderen die reeds bij ons op school zitten te verlenen. Maar dat kan alléén als wij zo vroeg mogelijk een ingevuld belangstellingsregistratieformulier voor dit broertje of zusje hebben ontvangen, want anders kunnen wij deze voorrang niet garanderen. Vanaf het moment dat uw kind een BSN-nummer heeft, kan de belangstelling aangemeld worden. Ons advies is om dat ook meteen te doen. Wij vragen dit expliciet omdat wij graag de voorrang willen verlenen en zo goed mogelijke prognoses willen maken. 


Tussentijdse aanmelden
Als een kind in de loop van een school jaar wordt aangemeld, omdat het bijvoorbeeld van een andere school komt, moet in het aanmeldingsgesprek duidelijk worden wat daarvan de reden is. De directeur en de intern begeleider besluiten of aanvullend didactisch onderzoek noodzakelijk is en er bestaat een mogelijkheid dat uw kind enkele dagdelen of dagen meedraait op onze school. In alle gevallen zal ook met de huidige school van het kind contact worden opgenomen. Plaatsing van het kind hangt af van de uitkomsten van het onderzoek, de proefplaatsing en de groepsgrootte. De directeur en de intern begeleider nemen het besluit en informeren de ouders. Een eventuele afwijzing zal altijd schriftelijk onderbouwd worden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de administratie van de school via info@beatrixdemeern.nl of het telefoonnummer van de school: 030-666 26 79. Wij kijken uit naar uw komst!

 

   • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
  • Agenda7 dagen vooruit
   X

   Komende 7 dagen geen geplande activiteiten.

   Volledige agenda
   klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online