Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Beatrix De Meern

Oudercommissie

Op onze school hebben wij een actieve oudercommissie.

Deze commissie werkt nauw samen met het team bij het organiseren van allerlei bijzondere activiteiten.

 

De taken van de oudercommissie zijn o.a.: het meehelpen, organiseren en begeleiden van activiteiten; zoals sinterklaas, kerst, konings(sport)dag, pasen, schoolreisje en eindejaarfeest; het verrichten van hand- en spandiensten bij activiteiten, welke gedurende het schooljaar plaatsvinden. 

Bovendien beheert de OC het schoolfonds, dat gevuld wordt met de vrijwillige ouderbijdrage.

Regelmatig benaderen de OC-leden ook andere ouders om deel te nemen in de oudercommissie.

 

De OC wordt gekozen uit en door de ouders en vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Jaarlijks kan iedere ouder/verzorger zich inschrijven tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar om in de oudercommissie te gaan. Dit geldt voor 3 jaar om zo ervaring en verfrissing binnen de oudercommissie te houden. Dus iedereen die het leuk vindt om samen met de leerkrachten activiteiten te organiseren, laat het weten! 

 

Ouderbijdrage en andere kosten

Iedere school vraagt aan de ouders in de regel een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken waarvoor de school geen subsidie ontvangt. Wij hebben de vrijwillige ouderbijdrage voor 2021-2022 vastgesteld op €50,00 per kind. De Medezeggenschapsraad van de school heeft instemmingsrecht op de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Voor ouders, die hun kind in de loop van het schooljaar inschrijven, geldt een aangepast bedrag. De ouderbijdrage is een vrijwillige, doch geen vrijblijvende zaak.  

 

Het geld van de ouderbijdrage wordt besteed aan:

- de aanschaf van cadeautjes voor Sinterklaas; 

- de aanschaf van een verrassing voor Kerst;

- de bekostiging van de schoolreis en een deel van het groep 8 kamp;

- de bekostiging van het eindejaarsfeest;

- overige extraatjes voor de kinderen, zoals kosten tijdens bijzondere dagen en feesten (bv koningssportdag)

 

Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk om deze extra activiteiten te organiseren. Daarom doen we een beroep op u om deze bijdrage te betalen. Indien nodig is het mogelijk een regeleing te treffen voor de betaling. Voor kinderen met een U-pas volstaat het inleveren van een kopie van deze pas. Niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van de leerling(en) van deelname aan activiteiten.

 

U kunt de bijdrage overmaken op: NL88 RABO 014.08.93.687 Rabobank De Meern t.n.v. Oudercommissie Beatrixschool o.v.v. ouderbijdrage schooljaar ...... + naam kind(eren). 

 

Op welke kosten moet u verder nog rekenen?

De aanschaf van gymkleding en gymschoenen, de aanschaf van een schooltas (vanaf gr. 6) en een agenda, de kosten van het kamp voor de kinderen in groep 8, vervanging van kapotte of kwijtgeraakte vulpennen enz.  

De OC is te bereiken op oc@beatrixdemeern.nl 


  • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
  • Agenda7 dagen vooruit
   X

   Komende 7 dagen geen geplande activiteiten.

   Volledige agenda
   klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online