Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Beatrix De Meern

Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) tracht de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De raad bestaat uit twee teamleden en twee ouders. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de groepsverdeling, verbetering van het onderwijs, personeelsbezetting, vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid (in en rond school), de begroting en andere schoolbeleidsplannen. Ook heeft de MR het recht om initiatieven te nemen (informatierecht, recht op overleg en initiatiefrecht). 


De MR komt regelmatig bijeen. De directie van de school woont op verzoek van de MR de vergaderingen (gedeeltelijk) bij om de raad te informeren en te adviseren. De MR brengt één keer per jaar een jaarverslag uit.

Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. Verzoek om uw komst wel even aan te kondigen bij de voorzitter.


Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.


Wie zitten in de MR:
Lucinda Niezen (ouder)

Suzanne van der Kroft (ouder)

David Tetelepta (teamlid) 

Rens van Zoelen (teamlid)


Heeft u mail voor de MR, dan kunt u het emailadres mr@beatrixdemeern.nl gebruiken.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u nog vragen?

Dan bent u van harte welkom op een van onze vergaderingen, of u kunt met een van ons contact opnemen.  

 

 

  • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
  • Agenda7 dagen vooruit
   X

   Komende 7 dagen geen geplande activiteiten.

   Volledige agenda
   klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online