Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Beatrix De Meern

Protocol Medisch handelen

Begeleidende brief protocol Medisch handelen

 

Wij vragen of u het formulier medisch handelen wilt invullen. We vragen dit omdat de regelgeving bovenschools op dit onderdeel gewijzigd is en wij zijn verplicht, voordat uw kind start op school, uw toestemming te hebben voor bepaalde medische handelingen. 

 
Mocht uw kind dagelijks medicijnen of andere medische verzorging onder schooltijd nodig hebben dan verzoeken we u om dit op het formulier aan te geven bij “Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn”. We zullen dan contact met u opnemen voor nadere informatie en afspraken. 

 
We willen u vragen om het formulier in te vullen en te retourneren. Het formulier wordt in Parnassys opgeslagen. 

Er wordt uiteraard strikt vertrouwelijk omgegaan met de verstrekte informatie.  
 

We willen er met nadruk op wijzen dat het in het belang van uw kind(eren) is om zo snel mogelijk alle formulieren ingevuld op school te hebben. Voor elk kind uit het gezin een apart formulier!! 
 

Denkt u aan uw handtekening onderaan het formulier? Zonder handtekening is het formulier niet rechtsgeldig. 

 

Heeft u hier vragen over dan kunt u terecht de leerkracht van uw kind of de directeur.

Bedankt voor uw medewerking! 
  • klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
  • Agenda7 dagen vooruit
   X

   Komende 7 dagen geen geplande activiteiten.

   Volledige agenda
   klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online